Διαδικτυακό Συνέδριο “Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες τάσεις & απόψεις”

H Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής,Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών  σε συνεργασία με την Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική διοργανώνουν το Διαδικτυακό Συνέδριο «Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες τάσεις & απόψεις» το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (web scientific event), στις 03 & 04 Απριλίου 2021.

Εγγραφή: Η εγγραφή είναι δωρεάν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μοριοδότηση: To Συνέδριο «Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες τάσεις & απόψεις» αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Επιστημονικό Πρόγραμμα download file

Αφίσα: download file