Μονοθεματικά Διαδικτυακά Σεμινάρια (Άσθμα)

Κύκλος 2021 – Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Τα Μονοθεματικά Διαδικτυακά Σεμινάρια της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας, θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες :

  • Μονοθεματικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Διατροφής: 30 Ιανουαρίου 2021

  • Μονοθεματικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Δέρματος:  27 Μαρτίου 2021

  • Μονοθεματικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Άσθματος: 16 Μαΐου 2021

Εγγραφή: Η εγγραφή στον κύκλο Μονοθεματικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων είναι δωρεάν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επιστημονικό Πρόγραμμα: download file

Μοριοδότηση: Το Μονοθεματικό Διαδικτυακό Σεμινάριο Δέρματος αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Αφίσα: download file

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας