27η Επιστημονική Ημερίδα “Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική”

H Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ διοργανώνουν την 27η Επιστημονική Ημερίδα «Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική» η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (web scientific event), στις 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφή: Η εγγραφή είναι δωρεάν.

 

 

Μοριοδότηση: Η 27η Επιστημονική Ημερίδα «Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική»  αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Επιστημονικό Πρόγραμμαdownload file

Αφίσα: download file