11ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική

Η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής μαζί με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Μαζί για την Εφηβική Υγεία” και την Μονάδα Εφηβικής Υγείας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικές ανάπτυξης Εφηβικής Υγείας” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν το 11ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική, στις 20 και 21 Απριλίου 2018 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Φορέας Διοργάνωσης: Η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής μαζί με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Μαζί για την Εφηβική Υγεία” και την Μονάδα Εφηβικής Υγείας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικές ανάπτυξης Εφηβικής Υγείας” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αφίσα Συνεδρίου: download file

Η Συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Εγγραφή: Δωρεάν Συμμετοχή. 

Κατεβάστε το Δελτίο Εγγραφής

Εργασίες:

Οι Περιλήψεις των Εργασιών θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο info@youth-health.gr ή στο conference@everesttravel.gr 

Α’ Ανακοίνωση:  download file 

Eπιστημονικό Πρόγραμμα: download file 

Τελικό Πρόγραμμα:  download file 

Χορηγικό Πακέτο: download file 

Άδεια ΕΟΦ:  download file 

Άδεια ΣΦΕΕ:   download file