Η Εαρινή Εκδήλωση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, στην Αθήνα, στις 07-09 Απριλίου 2023.

Dates


07/04/2023 – 09/04/2023

Location


Royal Olympic

Athens