Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC στην Αθήνα στις 01-03 Δεκεμβρίου 2023.

Dates


01/12/2023 – 03/12/2023

Location


Royal Olympic

Athens