Η Εαρινή Εκδήλωση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, στην Αθήνα, στις 07-09 Απριλίου 2023.