Η Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική σε συνεργασία με τις δύο Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ” και του Νοσοκομείου METROPOLITAN, μέλη του Ομίλου HHG, διοργανώνουν το 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στις 21-22 Οκτωβρίου 2023.